Elimi-NITE 2.0

Elimi-NITE 2.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По-добър начин да конвертирате на нитратен азот до азотен газ в изходящия поток

• Потребителите могат да поддържат концентрацията на нитрати според техните нужди

• Най-малко количество разтворен кислород се подава в захранващата вода

• Работно време и използване на въглерода достига 100% от теоретичните филтърни граници на пълнене

                                            

ПОСТИГАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ НИВА НА АЗОТ

Leopold elimi-NITE® 2.0 денитрификационната система е ефективен метод за намаляване на нитратен азот в отпадъчните воднии потоци на пречиствателните станциии, чрез превръщане на нитратния азот да азотен газ.

 Разтвореният кислород се отстранява, за да се създаде безкислородна среда за денитрификация и сеостранява неразтворимия фосфор. Системата добавя допълнителен източник на въглерод или микробиологична храна необходима за отстраняването на азота.

 

КОНТРОЛА Е КЛЮЧА КЪМ УСПЕХА

Системата elimi-NITE 2.0 се основава на оригиналната система Xylem и предлага на потребителите по-голяма ефективност и допълнителни функции, включително и  обратна връзка за контрол на източника на въглерод, няколко вида контрол на нивото, промивна оптимизация и оптимизация на времето за работа.

Различни контроли позволяват оптимална производителност.. Обратната част на алгоритъма за управление на системата позволява на потребителите да задават и задръжат концентрацията на отпадъчните води с нитрати според техните оптимални желания. И с помощта на нашия постоянен контрол на нивото на водата, можете да постигнете най-малко количество разтворен кислород, което намалява общото количество въглерод, необходимо за постигане на целите на процеса.

СВАЛИ PDF
elimi_NITE_BG

За Leopold

Leopold от отдавна е световен лидер в производството и третирането на питейни и отпадъчни води, като изпълнява ролята на доставчик на филтрационни и изяснителни системи. Leopold съчетава модерен дизайн и предлага системи и консумативи за гравитацонна филтрация, избистряне, денитрификация, събиране на утайките и възстановяване на промивните води. Leopold предлага идеални решения за водорасли, замърсители, отстраняване на биогенни елементи, обезсоляване чрез предварително третиране, повторно използване, SDI и намаляване на миризмите. От създаването си през 1924 г., Leopold е пионер и създател на редица иновативни технологии, насочени към подобряване на качеството на водата, като същевременно се постига намаляване на разходите. С над 8000 инсталации и клиенти от цял свят, експертността на Xylem е призната за технологичен лидер в лечението на питейни и отпадни води.

Къде да ни намерите

Контакти