Filterworx

Filterworx

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Гравитационна  филтрираща система, която работи за доставяне на енергийна и водна ефективност

• Икономически ефективна и енергийно-ефективна

• Разширена поддръжка, която включва пилотно тестване и надзор при монтаж

                                      

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА СИСТЕМАТА ОТГОВАРЯЩА НА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ И НУЖДИ

Leopold Filterworx филтрите на Xylem са още един пример за това как Xylem заема челно мястов производството на гравитационна филтрация в продължение на десетилетия. Filterworx съчетава множество компоненти за пълното пречистване  на водата отговаряща на вашите нужди и изисквания.

Xylem инженерите работят се добитват и работят тясно с своите клиенти, за да се развие и подобри: икономическа ефективност, енергийна ефективност и висока производителност на системата. Филтърните писти са увеличени, а разходите и генерираните отпадни води са сведени до минимум.

ПРАВИЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ И ПОСТОЯННАТА ПОДДРЪЖКА

Всеки компонент на филтъра е проектиран за енергийно и ефективно използване на водите. Плоскодънният улиен филтър на Xylem намалява изискванията за изкопни дейности и опростява новото строителство. Системата за контрол Filterworx непрекъснато следи филтратните условия на дъното за качествена филтрация.

СВАЛИ PDF
FilterWorx_BG

За Leopold

Leopold от отдавна е световен лидер в производството и третирането на питейни и отпадъчни води, като изпълнява ролята на доставчик на филтрационни и изяснителни системи. Leopold съчетава модерен дизайн и предлага системи и консумативи за гравитацонна филтрация, избистряне, денитрификация, събиране на утайките и възстановяване на промивните води. Leopold предлага идеални решения за водорасли, замърсители, отстраняване на биогенни елементи, обезсоляване чрез предварително третиране, повторно използване, SDI и намаляване на миризмите. От създаването си през 1924 г., Leopold е пионер и създател на редица иновативни технологии, насочени към подобряване на качеството на водата, като същевременно се постига намаляване на разходите. С над 8000 инсталации и клиенти от цял свят, експертността на Xylem е призната за технологичен лидер в лечението на питейни и отпадни води.

Къде да ни намерите

Контакти