Потопяеми полуаксиални помпи

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потопяеми полуаксиални помпи

Ефективно изпомпване на високи дебити при средни напори

Тези смесени потопяеми полуаксиални помпи са проектирани да бъдат най-рентабилните помпи със средни напори с капацитети до 5,000l / сек (80 000 GPM). Типични приложения са водохващания за водоснабдявяане, помпени  и пречиствателни станции, както и водни атракции.

                    

Смесен поток

Тези високо ефективни потопяеми полуаксиални помпи работят с големи капацитети и със средни по големина напори за чиста и замърсена вода преминала през решетки.

Flygt потопяемите полуаксиални помпи работят директно в работната течност и лесно се поставят и изваждат. Широкия обхват на продуктовата гама ги прави идеален избор за редица приложения, както и за изпълнението на специфични изисквания. Потопяемите полуаксиални помпи могат да бъдат инсталирани по много различни начини, за да се гарантира, разходно-ефективно решение с високо качество на продуктите и ниски общи разходи.

 

Надеждна поддръжка и сервиз

Бъдете спокойни, че винаги можете да разчитате на Flygt. Ние работим в тясно сътрудничество с Вас, слушаме и споделяме нашите задълбочени познания в намирането на иновативни решения. Ние доставяме на нашите клиенти, гаранция за успех по целия път на работа. Ние сме винаги на една ръка разстояние, за да се осигурим бързото обслужване и поддръжка, когато и където е необходимо и да се осигури още солидна мрежа от лесно достъпни центрове за услуги, техническо ноу-хау, резервни части и поддръжка. Ние гарантираме, че винаги ще имате минимални разходи за експлоатация, ремонт и поддръжка.

За Flygt

Flygt e марка на Xylem, която е синоним на велики инженерни постижения, надеждност и връзка с клиента.

Flygt е световен лидер в проектирането и производството на сухи и потопяеми помпи, миксери и интелигентни системиза управление и контрол. Клиентите имат достъп до пълна гама от продукти и решения за движеща се вода, отпадни води, както и съвременно оборудване за наблюдение и контрол, за да се оптимизира тяхната работа и употреба. Разработване на продуктите и производствотото на Flygt се извършва в Швеция.

За повече информация относно Flygt и XYLEM, посетете www.xyleminc.com.

Къде да ни намерите

Контакти