Duron

Duron

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходящ за дезинфекция на отпадни води (първични, вторични или третични), повторно използване на водата, аквакултурите и дъждовните води

Модулна система с персонализиран дизайн, обслужваща капацитети от 500 м³/ ч (3 MGD) до няколко хиляди m³/ ч (> 100 MGD)

Тествани и сертифицирани по най-съвременните био стандарти - UVDGM и USEPA (2006 г.), IUVA Protocol (2011) и NWRI (2003/ 2012)

В системата е внедрена високо-ефективна Ecoray UV лампа и  специално разработен баласт, OptiDose Control –  за истински интензивно-базиран контрол, използвайки сензор за UV интензитет,сертифициран от  ÖNORM

EcoTouch или PLC контролер - лесен за работа контролер подходящ за SCADA свързване и комуникация

Химически свободна, автоматична, механична  избърсваща система

Интегриран модул за автоматично повдигане и изваждане на модулите.  

                         

УСЛОВИЯ

 Duron е вертикално-наклонена на 45 градуса ,система за отворен канал притежаваща интегрирано, компактно, автоматично-повдигащо се устройство, както и  енергийно-ефективна и  мощни Ecoray лампи. Системата Duron е предназначена за нови инсталации или модернизация на действащи хлорни канали и осигурява идеална дезинфекция за средно големи и големи пречиствателни станции.

Подобрените Ecoray лампи с мощност от 600 W, заедно с новата ориентация на лампите, могат да намалят  брой лампи с повече от 50% в сравнение с конвенционалните амалгамни UV лампи с ниско налягане. Намаленият брой на лампите се балансира и компенсира с 1,4 метра дължина на лампата, който е по-лесен за работа. Благодарение на компактния дизайн се спомага за намалените изисквания за дълбочина на канала и съответно за по-ниските разходи за строеж.

Оборудвани с 6 или 12 лампи, с гъвкав модулен дизайн, Duron системата отговаря на всички условия на клиента. Тези  модули  могат да се нареждат паралелно един след друг за дезинфекция на по големи количества дебити, като намаляват броя на системите. Xylem може да помогне с подбора на дизайна  и точния брой лампи на системата, необходими за правилната и добра работа.

Duron UV системата не само води до по-ниски капиталови разходи, но и до по-ниско потребление на енергия. OptiDose е технология, която е сензорно-базирана, и се извършва контрол на дозата в реално време, наблюдение на експлоатационните условия, включително потока, UV пропускливостта (UVT) и UV интензивността. С доказан логически контрол, OptiDose регулира потреблението на енергия до минимум и наблюдава за правилното дозиране, по този начин правилната доза се доставя с помощта на минимален размер изразходвана енергия.

Ecoray лампата и баласт технология на Duron дава по-висок относителен UVC изход в сравнение с конвенционалните амалгамни  лампи с ниско налягане. Енергията се запазва  чрез автоматично променяне на мощността  на лампите, за да може  течността да се облъчи с  необходимата доза.

 Оптимизирането и рапределението на дебита гарантира превъзходно разпределение на дозата и по-ефективна дезинфекция с намалена консумация на енергия. Това е доказано чрез многобройните тестове . Duron системата  е била тествана и утвърдена в множество предизвикателства - в борба с различни микроорганизми , при различни потоци и широка гама от UVT.  Сертификатите за валидиране на Duron UV системата я правят една от най-добрите в бранша и чрез тях се гарантира добрата работата на системата дори и при тежки условия.

 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕСНА УПОТРЕБА

Централно място в ефективността на Duron системата заема леснотата ѝ за поддръжка и ремонт. Лесна смяна на лампата може да се направи, дори когато модулите остават в канала. Сух достъп до горната страна на UV лампата и компактният, интегриран, вдигащ механизъм, позволяват ненадмината безопасност и ергономична поддръжка. Всеки модул може да се повдигне индивидуално за всяка необходима поддръжка на удобна височина.

Почистването е лесно и сигурно, благодарение на автоматичните чистачи на Duron, които не съдържат химични вещества. Има уникален пръстен с дизайн на четката, доказала своята ефективност дори и във водите с висок потенциал на замърсяване.

Въпреки че някои поддръжки, като тази на почистващите пръстени или замяната на сензор изискват повдигане на модул, уникалния автоматичен механизъм за повдигане ще вдигне всеки индивидуален модул, докато другите модули остават в експлоатация. Достъпът е бърз и лесен, и не изисква кран или допълнителна площ. Резултатът е продължително облъчване, дори и по време на поддръжката.

За сезонните дейности, модулите могат да бъдат измъкнати от канала и се оставят във вдигнато положение, която ви спестява пространство за съхранение.

Електрическите компоненти на Duron са разположени във водата и са лесно достъпни. Баластните карти са отделени от модулите на UV лампитеза лесна поддръжка и оперативната стабилностИма табла преднажначени  както за вътрешен така и външен монтаж.

За Wedeco

Wedeco е основана през 1975 г. в Херфорд, Германия и се занимава с разработването на технологии за обработка на вода без химикали, които щадят околната среда, в това число системи на озон и ултравиолетова светлина. В световен мащаб в частни, обществени и промишлени обекти, има инсталирани повече от 250 000 Wedeco системи за UV дезинфекция и окисление на озон. Wedeco въведе озоновите технологии през 1988 г. и се разрастна в международен план, като продължава да се развива и до днес. UV системите за дезинфекция имат редица приложения, едни от които са за пречистване на водата и аквакултурите. Озоновите системи за дезинфекция имат приложения в питейните води, отпадните води, производствените води, за полиране на продукти, избелване, озонирането/ синтез и обезмирисяване.

Къде да ни намерите

Контакти