GSO/ GSA система за озон

GSO/ GSA система за озон

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Производство на озон от  от 3 до 400 г./ час

• Компактен дизайн

• Ниски изисквания за инсталиране и поддръжка

• Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи

• Генериране на озон с висока концентрация

• Проектирана за непрекъсната работа

                                      

                                      

ГЕНЕРАТОРИ НА ОЗОН ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Wedeco GSO малките системи за озон са предназначени за ефективно производство на озон от 3 до 400 г./ час.

Тези системи предлагат голямо производство на озон с ниско енергийно потребление. Системните параметри се наблюдат и се показват, за да се гарантира безопасна и надеждна експлоатация. Резултатът е максималното производство на озон, минимални експлоатационни разходи и ненадмината надеждност.

Wedeco генератори на озон са идеални за дезинфекция и оксидация на технологична вода в промишлеността, както и в лабораторните и заводски приложения. Стандартните приложения включват питейна вода, производствена вода, процеси за рециклиране, изплакване, хранително-вкусовата промишленост, вода за охлаждане, рибовъдство и плувни басейни. Предимствата на тези малки системи за озон включват намаляване на потреблението на енергия, драстично намаляване на търсенето на кислород, поради високите концентрации на производство, ниски изисквания за монтаж и поддръжка, ниски инвестиционни разходи за работа и висока надеждност. Тези системи са изградени за постоянно работа и имат компактен дизайн.

СВАЛИ PDF
GSO_brosh_BG

За Wedeco

Wedeco е основана през 1975 г. в Херфорд, Германия и се занимава с разработването на технологии за обработка на вода без химикали, които щадят околната среда, в това число системи на озон и ултравиолетова светлина. В световен мащаб в частни, обществени и промишлени обекти, има инсталирани повече от 250 000 Wedeco системи за UV дезинфекция и окисление на озон. Wedeco въведе озоновите технологии през 1988 г. и се разрастна в международен план, като продължава да се развива и до днес. UV системите за дезинфекция имат редица приложения, едни от които са за пречистване на водата и аквакултурите. Озоновите системи за дезинфекция имат приложения в питейните води, отпадните води, производствените води, за полиране на продукти, избелване, озонирането/ синтез и обезмирисяване.

Къде да ни намерите

Контакти