Modular система за озон

Modular система за озон

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Производство на озон от 2до 8 г./ час

• Компактен дизайн

• Ниски изисквания за инсталиране и поддръжка

• Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи

• Проектирани за непрекъсната работа

                                                             

ГЕНЕРАТОРИ НА ОЗОН ЗА МАЛКИ ИЛИ ЛАБОРАТОРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Малките системи за генериране на озон Wedeco Modular, произведени от Xylem, са предназначени за ефективно производство на озон от 2 до 8 гр./ час.

Wedeco генераторите на озон са идеални за дезинфекция и оксидация на технологична вода в промишлеността, както и в лабораторните и заводски приложения. Стандартните приложения включват питейна вода, производствена вода, процеси за рециклиране, изплакване, хранително-вкусова промишленост, вода за охлаждане, рибовъдство и плувни басейни.

Тези озонови генератори са много компактни.

За Wedeco

Wedeco е основана през 1975 г. в Херфорд, Германия и се занимава с разработването на технологии за обработка на вода без химикали, които щадят околната среда, в това число системи на озон и ултравиолетова светлина. В световен мащаб в частни, обществени и промишлени обекти, има инсталирани повече от 250 000 Wedeco системи за UV дезинфекция и окисление на озон. Wedeco въведе озоновите технологии през 1988 г. и се разрастна в международен план, като продължава да се развива и до днес. UV системите за дезинфекция имат редица приложения, едни от които са за пречистване на водата и аквакултурите. Озоновите системи за дезинфекция имат приложения в питейните води, отпадните води, производствените води, за полиране на продукти, избелване, озонирането/ синтез и обезмирисяване.

Къде да ни намерите

Контакти