Z-Compact система за озон

Z-Compact система за озон

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Система за озон в контейнер с производство на озон от 60кг./ час до 400 кг./ час

• Включи и пусни  система

• Изисква ограничено пространство

• Модулна конструкция, съвместима за разширяване

• Работи с околна температура на въздуха от -25°C до 50°C в агресивни среди

• Лесна инсталация с незнаителни строителни работи

• 10-годишна гаранция на Effizon EVO 2G електродите

• CE, UL сертифициране

• По-добър контрол на процедурите за безопасност

 

Z-COMPACT ОЗОНОВА СИСТЕМА - ИНТЕГРИРАНО РЕШЕНИЕ

Инженерите на Wedeco са работили в тясно сътрудничество с производителите на целулоза и хартия от цял ​​свят, за да разберат техните специфични изисквания към системата за озон. Резултатът е системата за озон Z-Compact, като решение в контейнер, разработено да отговори на нуждите на пазара на целулоза и хартия. За разлика от традиционната система за генериране на озон, съставена само от генератор и захранващ блок, при Z-Compact се включват и съхраняват освен озоновия генератор и захранващия блок, така и - трансформатор за високо напрежение, генератор PLC, климатична система и химически филтърни системи.

Модулната конструкция може да работи и в агресивни среди. Осветена и изолирана (100 мм), Z- Compact е оборудвана с отоплителна система и усъвършенствана система за вентилация, за да се освободи отделената топлина от производството . Системите също са проектирани и произведени в съответствие с международните стандарти за прилагане на озон.

                                                                                      

EFFIZON EVO 2G ЕЛЕКТРОДИ

Електродът Effizon EVO 2G е основният елемент на всеки озонов генератор в Z-Compact Той помага за постигане на голяма надеждност и енергийна ефективност, която е недостижима с другите познати технологии на електродите.Електродите са произведени изцяло от инертни материали затова и не са необходими предпазни покрития, което ги прави изключително устойчиви на корозия. Това означава, че озон генераторите на Wedeco са практически без поддръжка, без нужда от редовно почистване или смяна на електродите.

Effizon EVO 2G електроди предлагат множество независими слоеве. Тази присъща характеристика за безопасност се нарича Интелигентна защита на електрода. Интелигентната защита на електрода допълва съществуващите активни блокировки за защита вътре в захранващ блок (PSU) с допълнителна пасивна защита на електрода. За разлика от традиционните схеми за безопасност, като предпазителите например, иновативната Интелигентна защита на електрода не е податлива на неверни стойности и колебания.

Уникалната двойна разлика на електрода Effizon EVO 2G е че потоци от кислород минават през електрическото поле, както на вътрешната, така и външната страна на диелектрика през стъклена тръба. Средно напрежение с променлива честота и контрол е свързано и равномерно разпределено към всички електроди, които пък са свързани в мрежа от неръждаема стомана, която е подкрепена със стъклена пръчка. Стъклената диелектрична тръба осигурява устойчивост, необходима за създаване на електрическо поле във всяка тръба от неръждаема стомана. Резултатът е ефективно производство на озон от двете страни на диелектрика, понижаване на прилаганата специфична енергия и увеличаване на производството на озон.

За Wedeco

Wedeco е основана през 1975 г. в Херфорд, Германия и се занимава с разработването на технологии за обработка на вода без химикали, които щадят околната среда, в това число системи на озон и ултравиолетова светлина. В световен мащаб в частни, обществени и промишлени обекти, има инсталирани повече от 250 000 Wedeco системи за UV дезинфекция и окисление на озон. Wedeco въведе озоновите технологии през 1988 г. и се разрастна в международен план, като продължава да се развива и до днес. UV системите за дезинфекция имат редица приложения, едни от които са за пречистване на водата и аквакултурите. Озоновите системи за дезинфекция имат приложения в питейните води, отпадните води, производствените води, за полиране на продукти, избелване, озонирането/ синтез и обезмирисяване.

Къде да ни намерите

Контакти