Piramix (AOP) система

Piramix (AOP) система

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Идеално решение за намаляване образуването на бромат

• Комбинира Wedeco система за озон на Xylem със система  за дозиране на H2O2

• Компактно и готово монтирано решение

• Система за унищожаване на остатъчния озон

                                               

ЗАЩО ДА ИСКАМЕ НАПРЕДНАЛ ОКИСЛИТЕЛЕН ПРОЦЕС?

Водните дружества алармиратза възходяща тенденция в световен мащаб по отношение на проблемните с микроорганизми, които засягат водните ресурси. Следи от органични/ неорганични замърсители като NDMA, МТВЕ, 1.4 Диоксан и EDC, често се намират в подземните и повърхностните води.

Индустриализацията, интензивното селско стопанство, както и медицинските препарати и лекарства ,  допринасят за увеличаването на замърсяванията. След като тези микрозамърсители влизат в хранителната верига на човека чрез питейната вода, това дава предпоставка за дългосрочен риск за здравето, както на хората, така и на жижотните. Традиционните методи на лечение не са достатъчни, за да се гарантира пълно отстраняване на тези замърсители.

Повишаването на броя на замърсителите в питейната вода, може да се дължи на климата и демографските промени. Вследствие на това, съществува висок риск от недостиг на вода ,което от своя страна води до прякото или непрякото търсене на повторно използвани  води.

Процесът на напреднало окисляване (AOP) е идеалният подход за отстраняване на тези нови видове водни замърсявания. AOP е комбинация от два или повече процеса за генериране на хидроксилни радикали (ОН радикали) или процес на увеличавване на броя им. ОН радикалите допринасят за окисляването на нежеланите вещества. В сравнение с други оксиданти, ОН радикалите имат значително по-висок потенциал за окисляване.

След като хидроксилните радикали са се образували във водата, те веднага реагират с почти всички съществуващи и окисляващи се вещества. Високата производителност на разграждане и бързата кинетична реакция на този процес са формулата за успех, когато става дума за премахване на множество упорити замърсявания.

                                                    

РЕШЕНИЕТО PROMIX

PROMIX е система за интелигентно въвеждане на озона, която позволява третиране на озон в елегантен, строен дизайн, подходящ за водоизточник, съдържащ високи нива на бромид.

Някои ВиК дружества трябва да се справят с високите нива на бромид в техните водни източници. Окислението на озона от засегнатите източници на питейна вода , може да доведе до образуване на бромат във водата. Броматът в питейната вода е нещо нежелателно, тъй като това е един канцероген за човека. В действителност, броматът в питейната вода се регулира от Световната Здравна Организация (по-малко от 10 мкг/ л).

Системата PROMIX използва озон по нов начин, за да запази образуването на бромат под контрол, докато едновременно пречиства  водата от нежелани замърсители. При пречистването на питейната вода, използването на озон обикновено е един от най-популярните алтернативи на хлорирането, като тя не произвежда THMs или други хлорирани продукти.

AOP решенията също могат да се използват при стари станции, при които се обновят съществуващите озонови системи. Няма нужда от промяна на граждански структури или съществуващи вериги за лечение.

Xylem осигурява PROMIX пакетирани системи за пречистване.PROMIX системите се предлагат в различни стандартизирани размери за  дебити 30-420 м³/ ч.При по-големи дебити се използват няколко системи комплексно или се прави система по поръчка, която да отговаря на изискванията на клиента.

За Wedeco

Wedeco е основана през 1975 г. в Херфорд, Германия и се занимава с разработването на технологии за обработка на вода без химикали, които щадят околната среда, в това число системи на озон и ултравиолетова светлина. В световен мащаб в частни, обществени и промишлени обекти, има инсталирани повече от 250 000 Wedeco системи за UV дезинфекция и окисление на озон. Wedeco въведе озоновите технологии през 1988 г. и се разрастна в международен план, като продължава да се развива и до днес. UV системите за дезинфекция имат редица приложения, едни от които са за пречистване на водата и аквакултурите. Озоновите системи за дезинфекция имат приложения в питейните води, отпадните води, производствените води, за полиране на продукти, избелване, озонирането/ синтез и обезмирисяване.

Къде да ни намерите

Контакти