Clari-DAF система

Clari-DAF система

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Премахва първичните замърсители като водорасли, утаява органични вещества, желязо и манган

• Идеална за водоизточници захранени от  морска вода, съдържаща замърсители като водорасли  и свободно или емулгирано масло

• Не се изисква полимер, отлично утаяване преди мембранната филтрация

• Висока скорост на натоварване - до 16 GPM/ ft2 (40 m/ час), 10 пъти повече от тази на конвенционалните системи за седиментация

• Компактен дизайн - до 1/10-та по малки от други по рода си

• Водата, произведена от система обикновено е доста под 1 NTU преди филтриране, при което се получава това, че филтъра работи 3-4 пъти повече от други системи за седиментация

• Може да се монтира в бетонни резервоари или да се предоставят на стоманени пакетни станции

• Бързо стартиране      

• Други приложения включват отворен прием на морска вода за предварително третиране, филтър за обратно промиване.

 

ЕФЕКТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА С НИСКА ПЛЪТНОСТ

Leopold Clari-DAF системата на Xylem е технологията за първична обработка на водата гравитачно преминаваща през филтъра. Това е високо ефективна, доказана технология за отстраняване на частици с ниска плътност, съдържащи се в езера и язовири, които са проблематични за системи с типични седиментация. Системата Clari-DAF може да премахне  водорасли и да утаява твърди частици (TOC, Fe, Mn), както и Giardia, и Cryptosporidium. Също така е ненадмината система за пречистване на морска вода със замърсители, като водорасли (червен прилив) и свободни  или емулгирани масла, които са естествено плаващи и се отстраняват най-добре чрез флотация.

Процесът е проектиран с концепцията, че е по-лесно да пуснете да плават твърди частици с ниска плътност, отколкото да ги натрупвате. Обикновено, твърдите вещества, които са  стотици  микрони могат да бъдат натрупани и отделени, докато частици, които са само десетки  микрона може лесно да бъде пуснати. Ефективността на системата превъзхожда конвенционалните системи в осигуряването на постоянно качество на водата, отделяйки повече твърди частици, както и това че тези системи работят при високи темпове на натоварване - резултати, които могат да понижат вашите общи разходи.

Системата Clari-DAF започва чрез разтваряне на въздуха под налягане във вода, съгласно закона за разтваряне на Хенри. Въздуха чрез специално устройство, което създава милиони микро-мехурчета с големина от около 30 до 100 микрона в диаметър. Микро-мехурчетата се прикачат за флокула на водата и след това те изплуват на повърхността за отстраняване.

След това получената утайка се отстранява от повърхността на водата чрез хидравлични средства, и избистрената вода се отстранява от дъното на басейна през страничните тръби.

 

ПОНИЖАВАНЕ НА ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛАТА

Leopold Clari-DAF системата на Xylem може драстично да подобри качеството на водата, произведена на по-ниска цена. Резултатът от подобреното качество на отпадните води включва по-дълги филтърни писти, по-малко обратно промиване на водата, както и по-малко филтърни отпадъци. По-големите дължини на филтъра означават по-малко разходи за електроенергия, тъй като има по-рядко промиване на филтъра; намаляване на използваната вода и филтърните отпадъци,  което означава, че по-малко пречистенат вода се изхвърля – което води до спестявания.

Системата Clari-DAF също спестява разходи за химични вещества. В сравнение с конвенционалните системи, Clari-DAF консумира по-малко коагуланти и полимери – премахват се необходимите химикалите за постигане на по-голяма и тежка флокула, която можете да се уталожи.Водни пречиствателни станции, използващи системата Clari-DAF и ако искат да постигнат значително намакляване на твърди частици. Средният брой човекочасове прекарани за манипулиране на изхода на утайките ще намалее благодарение на намаляване на съдържанието на твърди частици. Намаляването на разходите може да бъде постигнато благодарение на по-ниските разходи за депониране на утайките и по-ниските разходи за труд.

Системата Leopold Clari-DAF също може да се използва за много по-високи нива на натоварване, което позволява компактен дизайн с атрактивни цени, при който може да се увеличили с до десет пъти капацитета на конвенционалните системи. Резултатът от дизайна е подобреното използване на площа, особено в съществуващи инсталации, без място за разширяване, и монтаж в бетонни резервоари, което допринася за намаляне на капиталовите разходи, както и минимизиране на корозията. Малкият размер на системата дава възможност за преоборудване с много различни видове утаители, които могат да се съчетаят със системата Clari-DAF, за да се спестят значителни разходи и време за строителство.

СВАЛИ PDF
Clari_DAF_BG

За Leopold

Leopold от отдавна е световен лидер в производството и третирането на питейни и отпадъчни води, като изпълнява ролята на доставчик на филтрационни и изяснителни системи. Leopold съчетава модерен дизайн и предлага системи и консумативи за гравитацонна филтрация, избистряне, денитрификация, събиране на утайките и възстановяване на промивните води. Leopold предлага идеални решения за водорасли, замърсители, отстраняване на биогенни елементи, обезсоляване чрез предварително третиране, повторно използване, SDI и намаляване на миризмите. От създаването си през 1924 г., Leopold е пионер и създател на редица иновативни технологии, насочени към подобряване на качеството на водата, като същевременно се постига намаляване на разходите. С над 8000 инсталации и клиенти от цял свят, експертността на Xylem е призната за технологичен лидер в лечението на питейни и отпадни води.

Къде да ни намерите

Контакти