CT2 система

CT2 система

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• висока концентрация на твърди частици

• Целите са  области с най-високо натрупване на утайки

• Безпроблемна поддръжка

• Намалени оперативни разходи

• Работи чрез диференцираща глава, без помпи за поддържане

• Енергийна ефективност

• Адаптивност към широка гама от конфигурации на резервоари

                           

 

НАСТРОЙТЕ И ЗАБРАВЕТЕ

Чрез опростяване на процеса на пречистване на вода, Leopold CT2 системата за събиране на утайки  повишава ефективността на станциите и редуцира времето за потдръжка, както и общите оперативни разходи на системата.

Leopold СТ2 системата за събиране на утайки тихо тихо върши своята работа, доставяйки добри резултати, ниски разходи за поддръжка и добра производствена утайка в стотици съоръжения в световен мащаб.

Системата за събиране CT2 на утайки работи  гравитачно, което от своя страна я прави лесна по принцип, но и много мощна за работа.

 Наляганета на водата в главния резервоар принуждава утайките да се събират в изпускателния тръбопровод и да се остратраняват в коритото. Внимателният подбор на гладки вътрешни тръбопроводи стоят в основата за най-ефективно отстраняване на утайките и ниски изисквания за главата. Въже  задвижва хедъра за обиране през дъното на резервоара с постоянна, контролирана скорост, отстраняйки утайките, без смущения. Помпените разходи се елиминират.

Потопената система за събиране на утайки на Leopold CT2 има качеството да се ”настройва и да се забравя”, което не само опростява процеса на пречистване , но също така намалява разходите за експлоатация на системата. Главата на системата се фиксира на водещата шина и се контролира от програмируема операционна система, насочена към областите на най-високо натрупване на утайки. Задвижването на въжето дърпа хедъра през утайката с правилни движения и минимално нарушаване на утайките, като отстранява утайките без разреждане. Това намалява обема на утайките и разходите. В сравнение с други потопени колектори за утайки, потопената система за събиране на утайки Leopold СТ2 е много по-лесна за поддържа, защото има минимален брой движещи се части.

 

ПРИСПОСОБИМИ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНЦИЯТА

Системата за събиране на утайките на Leopold CT2 може лесно да бъде инсталирана или преоборудвана в съществуващ резервоар.

Системата за събиране на утайки Leopold CT2 е оптималният избор за плоскодънни цистерни или резервоари с наклонени подове. Хедъра за събиране на утайките се плъзга през утайката, като я премахва с минимално разреждане и без смущения.

Leopold контролера за системата за събиране на утайки CT2  е гъвкав и лесен за препрограмиране . Така например, в утаителни басейни утайките, които се образуват в района на входа са в сравнение с другите области на басейна. Интуитивните контролери на Leopold могат да бъдат програмирани да увеличават отстраняването на утайките на входа на резервоара за изравняване на нивото на утайката.

Системата за събиране на утайки Leopold CT2 също може да бъде конструирана с двоен хедър за по тежки условия, задвижван отново с едно въже.. Двойни хедъри, също могат да се изплозват, за по дълги контструкции.

Системата за събиране на утайки на Leopold CT2 може да бъде предназначена за утаители с голяма широчина. Всяка операция може да се контролира отделно, за да се промени броя на преминаващите утайки и скоростта на всеки ръкав.

СВАЛИ PDF
CT2_BG

За Leopold

Leopold от отдавна е световен лидер в производството и третирането на питейни и отпадъчни води, като изпълнява ролята на доставчик на филтрационни и изяснителни системи. Leopold съчетава модерен дизайн и предлага системи и консумативи за гравитацонна филтрация, избистряне, денитрификация, събиране на утайките и възстановяване на промивните води. Leopold предлага идеални решения за водорасли, замърсители, отстраняване на биогенни елементи, обезсоляване чрез предварително третиране, повторно използване, SDI и намаляване на миризмите. От създаването си през 1924 г., Leopold е пионер и създател на редица иновативни технологии, насочени към подобряване на качеството на водата, като същевременно се постига намаляване на разходите. С над 8000 инсталации и клиенти от цял свят, експертността на Xylem е призната за технологичен лидер в лечението на питейни и отпадни води.

Къде да ни намерите

Контакти