OSCAR система за разпределение на озон

OSCAR система за разпределение на озон

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• измерване в реално време и контрол на процесите при отпадните води

• Напреднали системи за контрол и сонди

• Интуитивен графичен потребителски интерфейс (GUI)

• Помага за намаляване на потреблението на енергия

• Поддържа качеството на отпадните води чрез стабилизиране на процесите на преработка

• Модулна конструкция с plug-and-play сензори

• Автоматично генериране на доклади, включително таблици и графики, както и персонализирани отчети

• сглобяване, програмиране и тестване на софтуера и хардуера преди доставката

• увеличена гаранция на софтуера и гарантция на процесите

                                        

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OSCAR

OSCAR оптимизаторът на работни процес, произведен от Xylem, предоставя в реално време, възможност за измерване и контрол на отпадните води и може да контролира и оптимизира процесите. OSCAR намалява консумацията на енергия, като се стабилизират процесите на третиране и поддържане на качеството на отпадъчните води, чрез комбиниране на възможностите за наблюдение на най-напредналите сонди и системите за контрол на аерацията, както и времето на утаяване на веществата (SRT).

Чрез интуитивният графичен потребителски интерфейс (GUI), предлагащ наблюдение в реално време, действителните условия и процеси на третиране са винаги известни за потребителя. Без повече догадки - просто попитайте OSCAR. OSCAR предоставя необходимите инструменти за успешна и ефективна работа на пречиствателната станция.

Контролът и оптимизацията започват с измерване. Ако не може да се измери, не може да се контролира, с което се постига и по-оптимизирана работа. Ето защо OSCAR използва най-съвременните маркови сензори и сонди от WTW и YSI системите за надежден мониторинг.

Създавайки експертна аерация и биологичен контрол на процеса по овладяването ѝ, софтуера на Sanitaire „OSCAR“ непрекъснато следи и оптизира всички работни проецси, като параметрите на процесите, вливането, зоните за третиране и потокът на отпадните води. Софтуерът, след това, настройва етапите и осъществява фина настройка на въздуходувките, налягането, въздушните потоци и загубите на твърди вещества, чрез които се постигат значителни икономии на енергия при промените в доставеното количество отпадни води.

 

ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ OSCAR

Биологичното отстраняване на азота (BNR) често се контролира с помощта на DO (ниво на разтворен кислород), появяващи се в резултат на прекомерна консумация на енергия или променливо качество на отпадните води, или и на двете. OSCAR използва алгоритъм за интелигентен контрол и използва нива NH4 за оптимизиране на аерирането или при недостиг на кислород в дадени зони. С енергийно ефективното си оборудване и интелигентното си управление, икономиите на енергия за BNR процесите се оптимизират с поне 10%. С помощта на новата технология „Ion“, със селективен електрод, който съчетава по-ниска цена и по-малко поддръжка, отколкото старите мокри химични анализатори, BNR контрола се засилва, извеждайки контрола дори в рамките на обсега на най-малките пречиствателни станции.

Работещи при по-високи DO нива, отколкото е необходимо за поддържане на здравословна биомаса, само може да се изхаби енергия. OSCAR използва наблюдение в реално време на DO нивата в басейна, за да можете да регулирате аерирането и цената похарчена за него, а също и за намаляване на потреблението на енергия. Също така, се гарантира качеството на отпадните води, като се отговаря на изискванията за освобождаване от отговорност чрез наблюдение на променливите параметри (БПК, NH4, разтворен кислород).

OSCAR стабилизира не само процесите, чрез контролиране на време на утаяване на веществата (SRT), но също така следи и за MLSS аерация в басейна и TSS в потока на отпадъчнаята вода.

Използването на Sludge Inventory Management System  (SIMS), SRT контролираният софтуер OSCAR може да регулира изпомпените отпадъци и да спомогне за поддържането на правилното SRT за нуждите и изискванията Ви.

Резултатът е постоянен и в съответствие с изискванията, енергийно оптимизиразн и надежден, с високо качество на отпадните води.

СВАЛИ PDF
OSCAR_BG

За Sanitaire

Sanitaire е световен лидер в дифузорното проветряване и напредналите технологии за биологично пречистване. В началото на 1967 г., продукти на Sanitaire са били използвани за създаването на иновативни решения за отпадъчни води за пречистване на битови и промишлени обекти. Sanitaire оборудването и технологиите представляват доказан стандарт в индустрията и са монтирани в хиляди общности и отрасли по цял свят.

Къде да ни намерите

Контакти