02.05.2015

Управление на отпадъчни и дъждовни води

След като водата се използва в много приложения, тя трябва да се събира, транспортира, обработва, пречиства и връща в околната среда. Транспортирането на отпадъчните води  е трудно  поради  големи количества органични вещества, парцали и други жилави материали, които често запушват помпените системи.

Xylem предоставя набор от решения, за движението на отпадъчните води от мрежите за събиране и отвеждане до пречиствателните станции. Освен това, ние транспортираме и управляваме общински, търговски и промишлени системи, чрез системи за събиране.

Xylem продуктите и системите на пазара на отпадъчни и дъждовни води включват:

Потопяеми помпи за изкопи, потопяеми  помпи сух мотаж за изкопи , потопяеми миксери, хидроежектори и ексцентършнекови помпи помпи.

Наблюдение и контрол на оборудването  и наблюдение и контрол  на процесите.

 

Типични приложения са:

Системи за събиране на отпадъчни води

Канализационни системи с ниско налягане

Пречиствателни станции  за отпадъчни води

Изпомпване на РАУ и ИАУ

Изпомпване на утайки

Пясъкоуловители

Биобасейни

Резервоари за съхранение

Химическо полиране

Изпомпване на отпадъчни води

Към новини

Къде да ни намерите

Контакти