Проекти

Оборудването предлагано от фирма АЛМЕКС – БГ намира приложение при различни комунални услуги – водоснабдяване и канализация, и в различни сектори на промишлеността – минна, химическа, хартиена, хранително вкусова, фармацевтична  промишленост, металургия, селско стопанство, рибовъдство,  производство на биогаз, и др. Разгледайте снимки от изградени проекти и научете повече за основните приложения на продуктите.

Зареди още

Приложение на продуктите
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Продуктовата ни гама покрива почти целия диапазон от високо технологично оборудване необходимо за изграждане една съвременна пречиствателна станция за битови или индустриални отпадъчни води.
Flygt
- Помпи за изпомпване на отпадъчни води и утайки – за входни помпени станции, пясъкозадържатели , първични утаители, помпени станции
(ПС) за рециркулация и излишна утайка, ПС при метантанкове, ПС плаващи, ПС при обезводняване, техническа вода и др.
- Потопяеми миксери и сухи (вертикални) миксери за предотвратяване на утаяването и хомогенизиране на изравнителни резервоари, селектори, дефосфатационни и денитрификационни зони, за утайки преди и след метантанкове и обезводняване. Джет миксери и аератори за изравнителни басейни и аеробни стабилизатори на утайки.
Sanitaire.
- Финни и грубо мехурчести аерациони системи за биобасейни и аеробни стабилизатори
Wedeco.
- Системи за UV дезинфекция на пречистени отпадъчни води и технически води.
- Системи за озонова оксидация – дезинфекция, обезцветяване, премахване на микрозамърсители от отпадъчни води
Leopold.
- Пясъчни филтри - третично пречистване и отстраняване на нитрати.
- Системи за изваждане на утайки
- Системи за флотация

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ВОДИ

Отговаряйки на съвременно предизвикателство за осигуряване на чиста и здравословна питейна вода, ние предлагаме пясъчни филтри и системи за дезинфекция.
Leopold
- Пясъчни филтри – филтърни дъна, канали за отвеждане на води при промивка, пълнеж на филтри, системи за управление и др.
- Системи за изваждане на утайки
- Системи за флотация с разтворен въздух
- Предварителна обработка за обезсолителни инсталации
Wedeco
- Системи за UV дезинфекция на питейни и технологични води
- Озонова оксидация и дезинфекция на питейни и технологични води

ТРАНСПОРТ НА ВОДА И ФЛУИДИ

Xylem е световен лидер в иновативните високоефективни решения за препомпване на води и други флуиди. С концепцията "Experior" стартира нова ера ...
Flygt
- Потопяеми и такива за сух монтаж помпи за отпадъчни води, дренажни помпи, шламови помпи, помпи за течен тор, помпи за водохващане, за утайки, за пясък, за дъждовни води, за подпочвени води, за изкопи.
- Помпи и миксери за водни атракциони.
- Flygt Experior – система за енергоефективно и безпроблемно изпомпване на отпадъчни води.
- Помпи с дизелово, електрическо и хидравлично задвижване за изпомпване на големи количества вода при наводнения, водоотлив на мини, бай-пас на канализации, напояване, обезводняване на изкопи и др.

Къде да ни намерите

Контакти