Сервиз

Алмекс-БГ разполага със собствена сервизна база за извършване на гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване на оборудване на Xylem. Основните типове които се ремонтират и обслужват са потопяеми и сухи помпи, миксери, UV системи и озонгенератори. Сервизната база е разположена в северната индустриална зона на гр. Пловдив и е оборудвана с всички необходими инструменти, уреди, машини, повдигателни съоръжения, стендове, документация и други, за извършване на качествен ремонт. Сервизът използва само оригинални резервни части от заводите производители. Сервизът е сертифициран за извършване на ремонти работи и обслужване на оборудване от Flygt (Xylem). Сертфицирането се подновява нa всеки две години като одиторите от Xylem извършват проверка на обучението на персонала, инструментите, документацията, логистиката на резервните части и консумативите, безопасността и други. Персоналът преминава ежегодни тренировъчни курсове в съответните заводи производители на оборудването. Сервизът разполага с товарни и лекотоварни специализирани транспортни средства.

Основната цел на това звено на Алмекс-БГ е да извършва бързи качествени ремонти и обслужване на оборудването, така че да осигури на ползвателя на продуктите най-добри работни характеристики, максимална надеждност и дълъг експлоатационен живот. Алмекс-БГ има дългосрочни договори за ремонт с някои от водещите компании в минния и химическия отрасъл и ВиК оператори.

Сертификати

Гарантирано световно качество

Къде да ни намерите

Контакти