ICEAS система (SBR)

ICEAS система (SBR)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Система за епрекъснат поток за биологично третиране с интегрирана, опростена конструкция и дизайн

• За потоци от 100 m3/ ден до 300 000 m3/ ден със способността да се справя с високите вариации на потоците, до 6 пъти по DWF

• Намалява консумацията на енергия с до 50%

• Малък размер

• Обикновена, интуитивна, с модерно и съвременно управление

• Премахва азот и фосфор

• Способност да работи като един басейн, за да се улесни поддръжката и/ или за осигуряване срещу спиране на работа, ако системата работи под пределно допустимите проектни натоварвания

• Доказано на повече от 1000 места, гарантирано качество

                              

ОПРОСТЕНИ ПРОЦЕСИ И НАДЕЖДНИ РЕЗУЛТАТИ

Sanitaire ICEAS Advanced SBR на Xylem е система за непрекъснато биологично третиране, която осигурява множество предимства, в сравнение с конвенционалните активни утайки и други SBR-и,  като съчетава обединяване на процесите, аерация, декантиране и контрол в един резервоар . Системата е напълно автоматизирана и включва напълно интегриран дизайн, състоящ се от система за аерация, въздуходувки, помпи, миксери, декантери, мониторинг и контрол, както и всеобхватна система за контрол на процесите.

The ICEAS Advanced SBR е проектирана да намали сложността на операциите. За разлика от конвенционалните  ПСОВ с активна утайка, не е необходимо да има  първични или вторични утаители  или допълнителни помпи за рециркулация. Цялото третиране се прави в един общ басейн. Непрекъснатият приток разпределя вариациите от входния поток и разпределя равномерно количеството течности във всички басейни – опростява се ежедневната работа и оперативните разходи, както и можете само с една операция да се справите с малки потоци .

Интелигентно изградената система за контрол на процеса с проста, интуитивена, с модерно и съвременно управление и има способността да осигурява пълен преглед на системата, което я прави лесна за оптимизиране на работата на станцията, лесна за предвиждане на поддръжка и също с нея можете да намалите оперативните си разходи.

ICEAS Advanced SBR на Xylem може да се справи с потоци от 100 m3/ ден до 300 000 м3/ ден. Благодарение на уникалния дизайн и активно контролирания декантер, ICEAS Advanced SBR може да бъде проектиран да събира до шест пъти над средния дневен обем, като същевременно се гарантира високо качество на отпадните води в целия диапазон на потока. ICEAS Advanced SBR също може да бъде предназначен за отстраняване на азот и фосфор от отпадните води, чрез биологично отстраняване на биогенни елементи .

 

ДОЖИВОТНА ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ

ICEAS Advanced SBR на Xylem минимизира консумацията на енергия с до 50% благодарение на своите високоефективни мрежи за аериране и технология за разбъркване с миксери, заедно с най-съвременна контролна апаратура, използваща иновативни алгоритми, за да контролира процесите на работа.

Използвайки Sanitaire технологията за непрекъснато разпределение на потоците на Xylem, върховият товар се разпределя между всички басейни –упростява се работата и се спестява до 30% от общия разход. ICEAS Advanced SBR е проектирана да се използва и за малки парцели. Резултатът е намалени първоначални капиталови разходи, благодарение на по-малките обеми земя и по-ниските разходи за строителство.

С почти 1000 инсталации в целия свят, опитният екип за дизайн на Xylem може да изработи едно оптимизирано, гъвкаво решение, което да отговаря добре на настоящите и бъдещите Ви изисквания.

ICEAS Advanced SBR системите биват постоянно оптимизирани, благодарение на OSCAR работния процесен оптимизатор на Xylem. OSCAR отговаря на точния размер на потреблението на енергия с оглед динамичната нужда от третиране, като Ви гарантира, че се използва точното количество енергия. В допълнение, допълнителни функции като автоматичен контрол на възрастта на утайките (SIMS), контрол на амоняка, инструменти за отчитане и SCADA са на ваше разположение, когато Ви потрябват.

За Sanitaire

Sanitaire е световен лидер в дифузорното проветряване и напредналите технологии за биологично пречистване. В началото на 1967 г., продукти на Sanitaire са били използвани за създаването на иновативни решения за отпадъчни води за пречистване на битови и промишлени обекти. Sanitaire оборудването и технологиите представляват доказан стандарт в индустрията и са монтирани в хиляди общности и отрасли по цял свят.

Къде да ни намерите

Контакти