Spectron

Spectron

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Подходящи за дезинфекция на питейна вода и индустриални приложения с дебит от 0,5 до > 4000 м³/ ч

• Тествани и сертифицирани по най-съвременните био стандарти - UVDGM и USEPA (2006 г.), DVGW и сертифициране по ONORM

• Високо-ефективна Ecoray UV лампа и баласт технология

• OptiDose Control – Философията на Xylem (Wedeco) за истински интензивно-базиран контрол

• EcoTouch контролер на UV системата с възможност за SCADA комуникация

• Без химикали, автоматична, механична избърсваща  система за почистване

• ÖNORM-сертифициран сензор за UV интензитет (един сензор на лампа)

• OptiCone ™ равмомерно разпределяне на потока за пълно и равномерно облъчване.

 

ОБСТОЙНО ТЕСТВАНИ И УСТОЙЧИВИ

Wedeco Spektron сериите са доказано енергийно ефективни UV системи за дезинфекция на питейна вода, производствена вода, и други ниско UV-пропускливи течности, като има повече от 2000 инсталации в целия свят.

Wedeco Spektron системите на Xylem са широко тествани да отговарят на стандартите за UV Дезинфекция на Американската агенция за защита на околната среда и нейното ръководство (UVDGM и USEPA, 2006 г.), както и препоръките на German DVGW и Австрийските стандарти ONORM.

Обширното сертифициране доказва качествената дезинфекция на много патогени, включително паразити (например Cryptosporidium и Giardia), бактерии (например Е. Коли, Salmonella typhii, Vibrio cholerae, Pseudomonas Aeruginosa) и вируси (например Poliovirus, норовируси и Ротавируси). Повече от 99,99% от всички патогени могат да бъдат обезопасени за една частица от секундата, без това да повлияе на вкуса или миризмата на водата.

Като чисто физическо решение за дезинфекция и 100% освободено от химични вещества, UV системата не предпоставя рискове от образуване на вредни продукти, като например трихалометани  и халооцетна киселина . В допълнение автоматичната почистваща система Spektron работи без химически добавки за почистване.

UV технологията е по-безопасна за служители, общността, както и за околната среда. UV дезинфекцията премахва рисковете, свързани със съхраняването , товаренето и разтоварването на опасни химикали, както и намаляване на риска за случайно изпускане на вредни вещества в пречиствателните станции или оклната среда.

Освен това, OptiDose сензорните монитори контролират условията на работа в реално време, включително потока, UV пропускливостта и UV интензивността. След това, с доказан логически контрол, OptiDose регулира потреблението на енергия, което е необходимо, за да се получи правилното дозиране. Не се допускания отклонения по отношение на параметрите на процеса, като се гарантира намаляване на разходите и сигурна дезинфекция по всяко време.

                                             

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРИСПОСОБИМОСТ

За подобрени оперативни разходи и максимална устойчивост, Spectron системите на Wedeco, произведени от Xylem, имат голяма мощност, амалгамна Ecoray® UV лампи и специално разработени  баласти. Използвани в комбинация с опцията за променлива мощност на Ecoray, технологиите предлагат отлична енергийна ефективност при всички работни условия. Особено в намален режим, те спестяват енергия до 20% в сравнение със съществуващите технологии. Използваните лампи са Ecoray 600  W. Те има по-висока енергийна ефективност в сравнение с други лампи с високо налягане, което осигурява по-нататъшно намаляване на разходите за енергия. Благодарение на намаленото съдържание на живак, лампите Ecoray са по-стабилни и устойчиви.

Spektron UV системите се предлагат в различни размери , което позволява да се предложи правилната конфигурация, съобразена с нуждите на клиента. Патентованата OptiCone технология за отклоняване и разпределяне на потоци прави въздействието на входящите тръбопроводни условия незначителни, което от своя страна опростява изискванията за монтаж.

В допълнение, системите могат да бъдат инсталирани в различни ориентации (хоризонтално, вертикално, с завъртян изход),с различните режими на управление, табла за управление и контролни панели и различни  видове SCADA комуникация.По този начин серията Spektron може лесно да дъде интегрирана и внедрена в съществуваща система, отговаряйки напълно на изискванията на клиента.

 Spektron UV системите максимизират оперативната използваемост с минимална поддръжка. Контролерът EcoTouch обединява всички сензорни сигнали, аларми, SCADA свързаност и OptiDose технологията с цел по-лесно наблюдение и контрол. Автоматичната система за почистване държи кварцовите тръби чисти и свеждане до минимум ръчното почистване. Ecoray UV лампите имат 14 000 часа гаранция, което прави системата надежна и с дълъг живот.

За Wedeco

Wedeco е основана през 1975 г. в Херфорд, Германия и се занимава с разработването на технологии за обработка на вода без химикали, които щадят околната среда, в това число системи на озон и ултравиолетова светлина. В световен мащаб в частни, обществени и промишлени обекти, има инсталирани повече от 250 000 Wedeco системи за UV дезинфекция и окисление на озон. Wedeco въведе озоновите технологии през 1988 г. и се разрастна в международен план, като продължава да се развива и до днес. UV системите за дезинфекция имат редица приложения, едни от които са за пречистване на водата и аквакултурите. Озоновите системи за дезинфекция имат приложения в питейните води, отпадните води, производствените води, за полиране на продукти, избелване, озонирането/ синтез и обезмирисяване.

Къде да ни намерите

Контакти