MiPro (AOP) система

MiPro (AOP) система

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Най-подходяща, когато замърсителите се разграждат ефективно от радикална реакция

• Комбинира Wedeco система за озон на Xylem със система  за дозиране на H2O2

• Икономически изгодни

• Подходящи за широк спектър от органични/ неорганични замърсители

• Система за унищожаване на остатъчния озон

                       

ЗАЩО ДА ИСКАМЕ НАПРЕДНАЛ ОКИСЛИТЕЛЕН ПРОЦЕС?

Водните дружества алармиратза възходяща тенденция в световен мащаб по отношение на проблемните с микроорганизми, които засягат водните ресурси. Следи от органични/ неорганични замърсители като NDMA, МТВЕ, 1.4 Диоксан и EDC, често се намират в подземните и повърхностните води.

Индустриализацията, интензивното селско стопанство, както и медицинските препарати и лекарства ,  допринасят за увеличаването на замърсяванията. След като тези микрозамърсители влизат в хранителната верига на човека чрез питейната вода, това дава предпоставка за дългосрочен риск за здравето, както на хората, така и на жижотните. Традиционните методи на лечение не са достатъчни, за да се гарантира пълно отстраняване на тези замърсители.

Повишаването на броя на замърсителите в питейната вода, може да се дължи на климата и демографските промени. Вследствие на това, съществува висок риск от недостиг на вода ,което от своя страна води до прякото или непрякото търсене на повторно използвани  води.

Процесът на напреднало окисляване (AOP) е идеалният подход за отстраняване на тези нови видове водни замърсявания. AOP е комбинация от два или повече процеса за генериране на хидроксилни радикали (ОН радикали) или процес на увеличавване на броя им. ОН радикалите допринасят за окисляването на нежеланите вещества. В сравнение с други оксиданти, ОН радикалите имат значително по-висок потенциал за окисляване.

След като хидроксилните радикали са се образували във водата, те веднага реагират с почти всички съществуващи и окисляващи се вещества. Високата производителност на разграждане и бързата кинетична реакция на този процес са формулата за успех, когато става дума за премахване на множество упорити замърсявания.

                                                                                         

НАЙ-ДОБРАТАСЪЩЕСТВУВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ

В идеалния случай, замърсената вода трябва винаги да бъде пречиствана с най-подходящия и ефективен процес, който имаме на разположение.

Wedeco MiPro Eco3 AOP на Xylem е система, която се състои от система за озон на Wedeco и дозираща система на  H2O2, която премахва остатъчният озон.

СВАЛИ PDF
MiPro_brosh_BG

За Wedeco

Wedeco е основана през 1975 г. в Херфорд, Германия и се занимава с разработването на технологии за обработка на вода без химикали, които щадят околната среда, в това число системи на озон и ултравиолетова светлина. В световен мащаб в частни, обществени и промишлени обекти, има инсталирани повече от 250 000 Wedeco системи за UV дезинфекция и окисление на озон. Wedeco въведе озоновите технологии през 1988 г. и се разрастна в международен план, като продължава да се развива и до днес. UV системите за дезинфекция имат редица приложения, едни от които са за пречистване на водата и аквакултурите. Озоновите системи за дезинфекция имат приложения в питейните води, отпадните води, производствените води, за полиране на продукти, избелване, озонирането/ синтез и обезмирисяване.

Къде да ни намерите

Контакти