TAK 55 Smart

TAK 55 Smart

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Подходящ за дезинфекция на отпадни води (първична, вторична или третична), повторно използване на водата, и аквакултурите

• Модулна система за персонализиран дизайн с обслужващи дебити от 500 м³/ ч  до няколко хиляди m³/ ч

• Тествани и сертифицирани по най-съвременните био стандарти - UVDGM и USEPA (2006 г.), IUVA Protocol (2011) и NWRI (2003/ 2012), включително дял 22

• Високо-ефективна Ecoray UV лампа и баласт технология

• OptiDose Control – истински интензивно-базиран контрол, използвайки сензор за UV интензитет,сертифициран от  ÖNORM

• EcoTouch или PLC контролер - лесен за работа контролер на UV системата със SCADA комуникация

• Химически свободна, автоматична, механична система

                                

НАДЕЖДНА, С ДОКАЗАНИ КАЧЕСТВА

Специално изградена за дезинфекция на отпадни води ТАК 55  се прилагат успешно в цял свят и имат повече от 1000 инсталации, включително най-голямата система за отпадни води и UV дезинфекция в света.

Благодарение на многобройното и продължителното тестване, Xylem може да осигури надеждни и обективни данни за резултатите на цялата гама системи Wedeco ТАК 55.

 ТАК 55 система е първата открита канална система за отпадъчни води, която не само е утвърдена в съответствие с насоките на NWRI, но също така и в съответствие с UVDGM. Освен това, тя също е получила Title 22 одобрението на Калифорния, за да отговори на строгите правила за вторично използване на води.

Поради възможността за  правилно и прецизно дозиране  ТАК 55  системата,  може да бъде прецизирана и да съответства на  всички параметри .По този  начин се гарантира,че системата ще бъде избрана подходящо. Оптимизират се всички възможни решения като се избира възможно най-малката без да се правят компромиси   в качеството, като в крайна сметка се спестяват първоначални капиталови и оперативни разходи за целия експлоатационен живот на системата.

ТАК 55 UV системата е оборудвана с изцяло автоматична избърсваща система. Отличната работа и  почистване е било потвърдено от независими институции, като  значително намалява образуването на отлагания по кворцовите тръби . Системата е оборудвана със специално проектирани тефлонови пръстени, които не прекъсват процеса на дезинфекция и чистят без добавяне на химически добавки. Работна честота на избърсване може лесно да се адаптира спрямо свойствата на отпадните води.

 

АДАПТИВНИ UV БАНКИ, ИНТЕЛИГЕНТНО КОНТРОЛИРАНИ

ТАК 55 UV системата на Xylem може да бъде адаптирана към местните условия и изисквания за изпълнение, включително  дълбочината и ширината на канала, както и броя на каналите и банките за всеки канал. Допълнителни  могат да бъдат добавени и включени, ако е необходимо.

Оборудвани с  Ecoray UV лампи, които могат да бъдат работят на променлива мощност между 50% и 100%, Wedeco TAK 55 UV системите винаги имат отлична енергийна ефективност, особено в намален  режим. Лампите се захранват от най-новите електронни баластови технологии, които напълно съвпадат с лампите, за да се постигне най-високата възможна мощност , както и да се осигури по-дългата им експлоатация.

За по-добър контрол , ТАК 55 UV системите разполагат с OptiDose контрол, който е сензорно-базиран, следи условията за работа в реално време, включително потоци, UV пропускливост и UV интензивност. След това, с доказан логически контрол, OptiDose регулира необходимото потребление на енергия, за да се отговори на изискванията за дозиране. Резултатът е получаване на нужната доза с  минимално количество енергия.

За Wedeco

Wedeco е основана през 1975 г. в Херфорд, Германия и се занимава с разработването на технологии за обработка на вода без химикали, които щадят околната среда, в това число системи на озон и ултравиолетова светлина. В световен мащаб в частни, обществени и промишлени обекти, има инсталирани повече от 250 000 Wedeco системи за UV дезинфекция и окисление на озон. Wedeco въведе озоновите технологии през 1988 г. и се разрастна в международен план, като продължава да се развива и до днес. UV системите за дезинфекция имат редица приложения, едни от които са за пречистване на водата и аквакултурите. Озоновите системи за дезинфекция имат приложения в питейните води, отпадните води, производствените води, за полиране на продукти, избелване, озонирането/ синтез и обезмирисяване.

Къде да ни намерите

Контакти